Introduction of Participating Artists

We inform you of 86 participating artist in“FINE ART / UNIVERSITY SELECTION 2014-2015” Exhibition for the Young Artist Exchange and Development.
Same as the previous year, nominated artists are selected among graduates of undergraduate and graduate courses mostly under 30 years old (graduate students are also eligible for nomination).
 
 
Participating Artists of“FINE ART / UNIVERSITY SELECTION 2014-2015”
Exhibition for the Young Artist Exchange and Development

HASHIMOTO Tomoe | MURAOKA Haruna | ITO Sanae | OSANAI Megumi | SATO Miki |
TANAKA Nozomi | OTSUKA Satomi | OHIRA Yukari | KURAKANE Nanako |
NISHIMURA Sayuri |ISHIKAWA Kasumi |OKUMURA Takuro |TORIGOE Yoshihiro |
HARAGUCHI Fuka |HOSHINO Yuki |IKEDA Mariko |SUZUKI Saori |MAKINO Kazuho |
ITAGAKI Akari | TANAKA Itaru |YAMAMOTO Hideo |SAKAI Kohta |TARUI Minami |
WATANABE Sunao | KURAMOCHI Muneki | KOMIYAMA Midori | NISHIYAMA Suiren |
SUZUKI Ayaka | YASHIRO Yuki | SUGASAWA Kaoru | BABA Hiroshi | ITO Hanayo |
KOUGUCHI Tomoka | AOKI Chosetsu | ASANO Yasuyuki | YOSHIDA Osamu | SATO Michiru |
NOMURA Noriko | ABE Nanako | KUSAYANAGI Kaede | TAKIGUCHI Marina |
TOSHIMA Keiko | IWANAGA Midori | LIN Hsiao-Jung | UEHARA Chihiro | KAWAGOE Yurie |
UTO Hiroshi | MIYAGI Kosuke | KUSUMOTO Takami | TAJIMA Maiko | SHINDO Aya |
NAKATSUKA Aki | KUSUMOTO Erika | HIRATA Yuko | OKAYAMA Manami | MORIITO Saki |
NAKANO Aya | MASUDA Keiko | NISHIKAWA Yukiko | MANABE Kaen | SHISHIDO Jun |
MURAKAMI Yusuke | TSURU Yuna | MOTOKI Hikari | NISHIDA Mari | HIRAKAWA Atsuko |
UESUGI Yuki | USUBA Satomi | NAKAMORI Yusuke | YAMAMOTO Rika |
Jonas BOULEAU | Linnea Elisabeth RYGAARD | Simina BADEA | Christine KATSCHER |
Aïda ANDRÉS RODRIGÁLVAREZ | Sara BONACHE RIOS | CHEN Peng-Yu | HSU Fan-Hsuan |
CHIANG Chi-Ming | CHEN I-Tso | SHIH Chih-Han | TAN Jui Wen | LE Hoai Nam |
DO Kieu Trang | Hayley Megan FRENCH | Jelena TELECKI-STARCEVIC
 
 
More details about Participating Artists can be found here
The artists’ personal pages present their backgrounds, works and more. Please do have a look.
 
 
 

This entry was posted in News. Bookmark the permalink.